x044foto.Romek BorkowskiŚwiadczymy usługi w zakresie

 • całodobowy transport osób zmarłych
 • załatwianie wszelkich formalności związanych z pochówkiem / ZUS, KRUS, MSWiA /
 • organizacja pogrzebów katolickich, świeckich, oraz innych wyznań
 • trumny, urny, krzyże, tabliczki
 • organizacja pogrzebów tradycyjnych oraz kremacji
 • przygotowanie oraz kosmetyka zmarłych
 • własna chłodnia
 • kredytowanie usług
 • oprawa muzyczna uroczystości pogrzebowych
 • budowa grobów murowanych
 • demontaż nagrobków do pogrzebu
 • usługi kamieniarskie
 • nagrobki, pomniki
 • międzynarodowy transport zmarłych
 • kwiaty, wieńce, wiązanki  www.localhost/komus